Pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2019

Evropská rada pro výzkum (ERC) představila 7. září pracovní program na příští rok. Program byl vypracován vědeckou radou ERC jako součást Horizonu 2020 a podle zveřejněných informací budou v roce 2019 prostřednictvím grantů poskytnuty celkem dvě miliardy eur. Podle zástupců ERC se jedná o doposud největší investici do práce excelentních výzkumných pracovníků. Převážná část prostředků je vyčleněna pro začínající vědce nebo vědce ve střední fázi kariéry.

Program na příští rok obsahuje některé nové prvky:

  • Synergy granty: bude k dispozici 400 mil. eur, což je o 60% více oproti loňskému rozpočtu. Synergy granty byly znovu zavedeny minulý rok na základě výsledků hodnocení dvouletého pilotního projektu z let 2012-2013. Letos poprvé bude možné, aby hlavní výzkumný pracovník na jednu skupinu podpořenou ze Synergy grantu mohl kdykoli hostovat nebo se zapojit do výzkumu v instituci mimo členské nebo přidružené země.
  • Proof-of-Concept granty: 25 milionů je vyčleněno pro příjemce se záměrem zkoumat inovační potenciál objevů učiněných díky podpoře ERC. Je to o pět milionů více než loni. ERC navíc zkouší v případě grantů Proof of Concept používání paušálních částek za účelem zjednodušení. Chce tak otestovat efektivnost a životaschopnost takové metody financování v porovnání se současným způsobem, založeným na vykazování skutečně vynaložených výdajů.
  • Otevřený přístup: podle nového pracovního programu mohou být nyní předběžné tisky (preprinty) uvedeny jakou součást seznamu žadatelových publikovaných prací, jsou-li řádně odkazovány a je-li k dispozici odkaz na předběžný tisk nebo DOI. Tímto chce vědecká rada ERC vyjádřit podporu otevřenému přístupu a uznat roli, kterou předběžné tisky hrají v hraniční vědě.

ERC zveřejnila rovněž předběžný kalendář s přehledem grantových soutěží. Předpokládá, že její finanční podporu obdrží kolem jednoho tisíce špičkových vědců v rámci čtyř základních schémat – Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant and Synergy Grant. ERC podpoří odhadem asi sedm tisíc postdoktorandů, PhD studentů a dalších výzkumných pracovníků působících v týmech financovaných Evropskou radou pro výzkum.

Žádosti o podporu z programu Starting grant lze podávat do 17. října a o Synergy grant do 8. listopadu letošního roku. Uzávěrky dalších programů jsou v příštím roce.

Zdroj: grant-garant.cz