Pozice ČR k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020 (2014-2020)

V návaznosti na kulatý stůl k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020 uskutečněný dne 9. března 2017 a následnou veřejnou debatu proběhlou na dané téma zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pozici ČR k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020. Tato pozice byla schválena dne 6. června 2017 Výborem pro EU, pracovním orgánem vlády ČR pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU.

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2016 zahájila Evropská komise interim hodnocení rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020). Toto hodnocení bude probíhat po větší část roku 2017, přičemž jeho výstupy budou Evropské komisi sloužit mj. pro přípravu prvního oficiálního návrhu 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace.

V uvedeném kontextu zorganizovaly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Technologické centrum AV ČR dne 9. března 2017 kulatý stůl k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020. Účelem kulatého stolu bylo společně se všemi zainteresovanými stakeholdery iniciovat v ČR veřejnou debatu k dosavadním zkušenostem s rámcovým programem Horizontem 2020 a na základě těchto zkušeností i nad podobou budoucího 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, která by co nejvíce konvenovala zájmům a potřebám ČR.

V návaznosti na výstupy kulatého stolu a následnou veřejnou debatu zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pozici ČR k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020. Tato pozice byla schválena dne 6. června 2017 Výborem pro EU, pracovním orgánem vlády ČR pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU.

Interim hodnocení Horizontu 2020 - pozice.pdf

Zdroj: MŠMT