Plazma pomůže s ekologičtější úpravou povrchu papíru a skla

Na dvou mezinárodních projektech, jejichž výsledkem má být změna ve výrobních úpravách povrchu papíru a skla v současnosti spolupracuje Regionální centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Ceplant Masarykovy univerzity. Centrum se dlouhodobě věnuje aplikovanému výzkumu a za sedm let své existence již vyvinulo několik užitných vzorů a patentů.

Plazmový zdroj pro opracování ploch | Foto: Jitka Janů / CC-BY

 

Aktuálně spolupracuje Ceplant s francouzskou firmou Coating Plasma Industrie a holandskou firmou Crown Van Gelder na optimalizaci výroby speciálního papíru, který se používá jako podkladový například pro samolepky.

„Hledáme environmentálně přijatelný způsob výroby speciálních papírů, a to při jejich kontinuální produkci. Pro úpravy těchto papírů se používá silikonový olej, což životní prostředí velmi zatěžuje. Pokud ale před samotnou úpravou papír ošetříme plazmovým výbojem, výrazně snížíme spotřebu oleje," uvedl výzkumník Dušan Kováčik, který se na projektu podílí.

Centrum Ceplant vyvíjí vhodné plazmové zdroje, které umí ošetřit velkou plochu papíru pohybujícího se ve výrobní lince, a jejich napájecí zdroje. Francouzští výzkumníci pak mají na starosti optimalizace procesu povrchové úpravy papíru tak, aby měl požadované vlastnosti.

Dušan Kováčik v laboratoři Ceplantu na Přírodovědecké fakultě MU | Foto: Jitka Janů / CC-BY

 

Další mezinárodní projekt zahrnuje spolupráci s českou a německou firmou a soukromým výzkumným institutem v Německu. Zaměřuje se na ekonomicky i ekologicky výhodnější přípravu velkoplošného skla pro další úpravy či barvení.

„Sklo se musí před nanášením například antireflexní vrstvy vyčistit, a to se dělá chemickou cestou. Ukazuje se však, že je na to vhodné i plazma, které nezatěžuje životní prostředí,“ řekl Kováčik. Výsledkem této spolupráce by měla být technologie, která bude nainstalovaná přímo u výrobce.

Ceplant působí na Přírodovědecké fakultě MU a věnuje se výzkumu a vývoji plazmatu generovaného za atmosférického tlaku pro průmyslově čisté technologie. Soustředí se především na možnosti vytváření tenké vrstvy plazmatu, která umožňuje ošetřit povrch materiálu bez změny jeho objemu a dosáhnout různorodých vlastností od možnosti odpuzovat vodu, přes vyšší přilnavost nátěrů až po nanášení tenkých aktivních vrstev.

Vědci v Ceplantu se věnují výzkumu a vývoji plazmatu generovaného za atmosférického tlaku pro průmyslově čisté technologie | Foto: Jitka Janů / CC-BY

 

Centrum se nově také stalo součástí evropské sítě takzvaných Key Enabling Technologies (KET) technologických center, která spolupracují s průmyslem na inovacích za využití nejmodernějších technologií. V České republice jsou do ní zapojena pouze tři vědecko-technologická centra.

Autor: Ema Wiesnerová
Zdroj: muni.cz