Pečení housek a moderní výzkum

  • Předseda Akademie věd nemá pravdu
  • Programům Technologické agentury ČR se daří.
  • Výzkumné organizace a firmy skrze ně nacházejí společnou řeč.

Rut Bízková
Rut Bízková
autor: archiv HN - Zuzana Šmajlerová

Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval, bývá občas připomínaný citát Winstona Churchilla. Máme takový výklad reality, jaký si přejeme mít. Nebo také: co je pravda v detailu, nemusí být pravda v kontextu. Asi se nikdo nebude divit, když proti srovnání činnosti finské agentury Tekes, podporující aplikovaný výzkum a inovace, s Technologickou agenturou ČR od předsedy Akademie věd ČR tak, jak jej pozoruhodně provedl ve včerejších HN, postavím vlastní výklad reality.

To, jak vypadají programy Tekes a TA ČR, nechť laskavý čtenář posoudí sám. Obojí nalezne na stránkách www.tekes.fi www.tacr.cz a třeba na Wikipedii lze najít informaci, že Tekes dává 60 procent prostředků do firem a pouze 40 procent výzkumným organizacím. Na rozdíl od agentury Tekes, která existuje od roku 1983, Technologická agentura ČR existuje pouze pět let a učí se stejně, jako se v počátcích učila Tekes. Máme předchůdce a partnery ve všech zemích Evropské unie, proto také nepoměrně snazší úlohu. To nám pomohlo v tom, že nemusíme opakovat staré chyby, třeba ty, které udělala na své cestě podpory aplikovaného výzkumu a inovací Tekes. Snáze proto připravujeme přesněji zaměřené programy, ve kterých ve společných projektech nacházejí cestu ke spolupráci výzkumné organizace a firmy. Protože právě kvůli podpoře této spolupráce Technologická agentura ČR vznikla.

Zjednodušeně řečeno, dosud to bylo jako u pekaře – pekař pekl chleba a strašně se divil, proč ho lidé nekupují. Ale lidé chtěli housky, proto šli k tomu pekaři, který je upekl. Více než 20 miliard korun ročně dává stát pekařům, kteří pečou chleba – často velice dobrý, ale o chleba není zájem. Okolo tří až čtyř miliard dává lidem, aby si upekli housky sami. No a pět let dává dvě až tři miliardy Technologické agentuře, aby se poptávka po houskách potkala s dobrými pekaři. Pekařský příběh překládáte správně, pokud jste pod pekařem identifikovali výzkumné organizace, které jsou financovány převážně z veřejných prostředků, a v nakupujícím poznali české firmy. Několika státním programům, z nichž největší je program TIP realizovaný MPO a následně programy Technologické agentury ČR, se daří, protože výzkumné organizace a firmy nacházejí společnou řeč. Podobně jako ji našli ve Finsku. Tak nebořme to, co se začalo dařit, protože to slouží celé společnosti. A používejme fakta a statistiku odpovídajícím způsobem – to se týká nejen Tekes, ale i evropského průměru státní podpory výzkumu ve firmách.

(Zdroj: ihned.cz)