Oznámení o přípravě a vyhlášení 2. veřejné soutěže THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 17. 10. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu THÉTA. Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která byla vládou České republiky schválena v květnu 2015.

Program je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

  • Aplikační garanti:
  • Pro podprogram 2 a podprogram 3 platí, že v případě, že bude uchazečem podnik, musí být interním aplikačním garantem a musí být součástí konsorcia.
    • Další podmínky ohledně aplikačních garantů budou stanoveny v zadávací dokumentaci.
    • Nepřímé náklady (režie) v 2. veřejné soutěži bude možné vykazovat buď metodou full cost nebo metodou flat rate do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.
  • Budou aktualizované prioritní výzkumné cíle v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu THÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Podmínky podání elektronického návrhu projektu budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže programu THÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Zdroj: TA ČR