Oznámení o plánovaném termínu 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život - podprogram 3, jejíž vyhlášení je plánované na 20. listopadu 2019.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách výzkumná témata a předběžnou relativní alokaci 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život - podprogram 3. Dokument s předběžnými tématy naleznete také zde.

Vymezení výzkumných témat vychází ze šesti tzv. prioritních oblastí programu Prostředí pro život jako takového. Rámcový obsah jednotlivých výzkumných témat byl definován na základě existujících strategií, především Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 – 2020 a Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2030, s přihlédnutím k aktuálním problémům a mezinárodním závazkům, jakož i k výzkumným potřebám Ministerstva životního prostředí.

Zdroj: TA ČR