Otevřena výzva EIT na dva nové KICs

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil dne 14. ledna 2016 výzvu k předkládání návrhů na dvě nová znalostní a inovační společenství (Knowledge and Innovation Communities, KICs), a to v oblasti potravin (EIT Food: Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers) a výroby (EIT Manufacturing: Added-value Manufacturing). Návrhy na nová KIcs by měly být předloženy partnery z podnikové sféry, vysokého školství a výzkumných institucí se záměrem řešit společenské výzvy prostřednictvím vývoje inovativních produktů a služeb. Výzva je otevřena do 14. 7. 2016 (17:00 hod. SEČ) a vítězné návrhy budou oznámeny v listopadu 2016. Detailní informace včetně všech relevantních dokumentů naleznete zde.