Olomoučtí vědci se podílí na vývoji nových metod monitorování dopadů zemědělské politiky EU

Lépe monitorovat dopady zemědělské politiky Evropské unie na přírodní, sociální a kulturní hodnoty ve venkovských oblastech umožní nové metody a modely, které v rámci mezinárodního projektu BESTMAP vytváří odborníci z několika zemí. Nové postupy budou zapracovány do chystané webové aplikace a jejich testování je plánováno i v České republice. Na projektu se podílí katedra ekologie a životního prostředí z přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Téměř polovinu území EU tvoří zemědělská půda. Obživa více než deseti milionů zemědělců a udržitelnost agroekosystémů, včetně produkce potravin, bioenergie, vody, ukládání uhlíku a biologické rozmanitosti, jsou přitom přímo ovlivněny politickými nástroji EU. „Tyto nástroje ale dosud nezastavily zhoršování životního prostředí. Cílem projektu BESTMAP je transformovat stávající systém vytváření a monitorování zemědělské politiky a v důsledku tak pomoci zvýšit udržitelnost zemědělské krajiny,“ uvedl jeden z řešitelů projektu Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí.

Projekt BESTMAP bude rozvíjet a uplatňovat nové přístupy, které zohledňují složitost rozhodování zemědělských subjektů. Vytvořené počítačové modely navíc pomůžou odborníkům vybudovat rámcovou metodiku pro využití těchto přístupů v praxi. Tato metodika pak bude zaváděna napříč Evropou v pěti regionech ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Srbsku a Česku, které se vyznačují různým zemědělským, sociálně-ekonomickým a politickým prostředím. Jedním z regionů vybraných pro testování metodiky bude i oblast v Jihomoravském kraji.

Hlavním výstupem čtyřletého projektu bude vytvoření snadno použitelného webového nástroje, který pomůže tvůrcům zemědělské politiky EU analyzovat zavedení nových agro-environmentálních programů a modelovat jejich dopad na regionální a národní úrovni. Díky tomu budou moci evropské programy upravit tak, aby měly požadovaný efekt na zemědělství a životní prostředí.

Projekt byl zahájen minulý týden oficiální zahajovací schůzkou v Bruselu, kde se všichni partneři setkali na počátku čtyřletých aktivit v oblasti výzkumu a inovací. „Z dlouhodobého hlediska je naším posláním zlepšovat efektivitu politických nástrojů EU a transformovat jejich koncepci, posuzování dopadů a monitorování,“ řekl koordinátor projektu Guy Ziv z University of Leeds.

Spuštění webu www.bestmap.eu je naplánováno v dohledné době po úvodním setkání. Webový portál ihned po spuštění poskytne uživatelům podrobné informace o cílech, konsorciu a hlavních principech výzkumných aktivit. Na webu bude možné sledovat všechny fáze projektu a také se zaregistrovat k odběru čtvrtletního zpravodaje. BESTMAP je financován z rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 817501.

Zdroj: upol.cz
Úvodní foto: pixabay.com