Oborové verifikační a hodnotící panely a Expertní panely

​Ustanovení Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a Expertních panelů zavádí Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ze dne 19.6.2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16.4.2014 č. 250 (dále jen „Metodika“).

Výzva k podávání návrhů na členy OVHP a Expertních panelů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední orgány státní správy (dále jen „navrhovatelé“) k podávání návrhů na na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy Expertních panelů v souladu se zněním platné Metodiky.

Výzva k podávání návrhů na doplnění členů OVHP
Výzva k podávání návrhů na členy Expertních panelů

Formulář - Návrh na členství v OVHP a Expertních panelech

Předmětem činnosti OVHP je hodnocení publikačních výsledků v rámci podpilíře I. Metodiky (viz kapitola VI.1.). Předmětem činnosti Expertních panelů je hodnocení kvality vybraných výsledků v rámci pilíře II. Metodiky (viz kapitola VII.4.).

OVHP a Expertní panely se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem, který schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Zápisy z jednání (pokud panel pracoval presenčním způsobem) jsou uvedeny v přílohách.

Výsledky, které Expertní panely vybraly a navrhly k bonifikaci budou zpřístupněny, v souladu se statutem panelů, po jejich odsouhlasení Radou.

Oborové složení panelů

č. OVHP Expertní panely
1. Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa Společenské, humanitní a umělecké vědy . SHVa
2. Společenské vědy - SHVb Společenské vědy - SHVb
3. Společenské vědy - SHVc Společenské vědy - SHVc
4. Technické a informatické vědy Technické a informatické vědy
5. Zemědělské vědy Zemědělské vědy
6. Vědy o Zemi Vědy o Zemi
7. Matematické vědy Matematické vědy
8. Fyzikální vědy
9. Chemické vědy
10. Biologické vědy
11. Lékařské vědy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuty a jednací řády

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 294. zasedání dne 30. května 2014 schválila změny ve statutu OVHP a statutu Expertních panelů a v jednacím řádu OVHP.
Změny ve statutech se týkají přesnějšího vymezení principu podjatosti, resp. konfliktu zájmů. Jednací řád OVHP byl doplněn o poznámku týkající se elektronického jednání a hlasování per rollam.

Aktuální znění statutů a jednacích řádů viz přílohy níže.

Přílohy

Zdroj: Výzkum