Novinky v oblasti podpory inovací v MSP v programu Horizont 2020

Evropská komise zveřejnila jména hodnotitelů projektů Horizont 2020 za rok 2016. Samostatnou tabulku má rovněž nástroj pro MSP. Můžete se tedy na Participant Portal seznámit se jmény expertů v této oblasti.

Evropská agentura EASME zveřejnila jména 87 expertů, kteří byli vybráni jako členové hodnotících porot pro druhý stupeň hodnocení nástroje pro MSP fáze 2. Dvoustupňové hodnocení bylo zavedeno v souvislosti s pilotem Evropské rady pro inovace (EIC), kam spadá rovněž nástroj pro MSP. Do druhého kola (k pohovoru) bude vybrána část projektů, jež překročily práh způsobilosti k financování, který je ve výši 13 bodů z 15 celkových. Na základě pohovorů bude rozhodnuto, které projekty obdrží financování a které ne. Další podrobnosti a seznam expertů naleznete zde.

Projekt národních kontaktních pracovníků pro oblast podpory inovací v MSP Access4SMEs připravil ve spolupráci s expertními hodnotiteli a úspěšnými žadateli anotovanou projektovou žádost nástroje pro MSP - fáze 1 a 2. Dokument by měl žadatelům pomoci objasnit obsah projektové žádosti upravené v souvislosti se zařazením nástroje pro MSP pod pilot Evropské rady pro inovace a poskytnout jim návod v procesu přípravy kvalitního projektu. K dispozici je zde.

MŠMT otevřelo  výzvu v programu INTER-ACTION, která je zaměřená na spolupráci s Izraelem, specificky na spolupráci mezi podniky zabývajícími se VaV a izraelskými partnery. Uzávěrka je 31.1. 2018. Zadávací dokumentaci naleznete zde.

V Ostravě se bude 30.1. 2018 konat akce Horizont 2020 a nástroje EIC na podporu inovací a inovátorů. Podrobnosti zde.

Zdroj: h2020, tc.cz