Nová studie by mohla pomoci pacientům s Parkinsonovou chorobou

Neurovědci z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity v minulém roce publikovali výsledky unikátního výzkumu, kdy zjistili, že aplikováním neinvazivní stimulace mozku je možné dlouhodobě zlepšit řeč u osob trpících Parkinsonovou chorobou. Nyní se tento tým chystá na výzkum navázat a připravuje první studii, která bude zkoumat použití neinvazivní stimulace mozku v domácím prostředí v kombinaci s logopedickou terapií. Tento výzkumný projekt doktora Luboše Brabence byl podpořen speciálním grantem pro mladé vědce do 35 let, který uděluje Agentura pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR. Projekt byl následně také ohodnocen jako nejlepší ze všech 11 podaných juniorských projektů v panelu Neurovědy a duševní zdraví. 

„V naší předchozí studii jsme zjistili, že řeč u lidí s Parkinsonovou chorobou lze zlepšit pomocí stimulace té časti mozku, která je zodpovědná za sluchovou zpětnou vazbou. Používali jsme při tom speciální metodu – repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (rTMS). Tato metoda je velmi účinná, samotný přístroj je však velký a stimulaci lze provádět pouze na specializovaných pracovištích. Proto jsme se rozhodli využít v tomto novém projektu jinou formu neinvazivní stimulace – transkraniální stimulaci velmi slabým stejnosměrným proudem (tDCS). Použití těchto speciálních stimulátorů je jednoduché a bezpečné a samotnou stimulaci může proškolený dobrovolník provádět sám u sebe doma. Na základě naší předchozí studie jsme jako cíl stimulace opět vybrali část mozku zodpovědnou za sluchovou zpětnou vazbu. Samotná stimulace bude navíc kombinována se speciální řečovou terapií – the Lee Silverman Voice Therapy. I tato terapie bude prováděna na dálku pomocí videohovoru a pacient nebude muset na léčbu nikam docházet,“ popisuje výzkumník Luboš Brabenec.

Do samotného projektu, který začne v květnu tohoto roku, bude zapojený široký tým odborníků. Dlouhodobý efekt léčby bude hodnocen nejen na základě logopedického vyšetření, ale i pomocí akustické analýzy a analýzy dat z magnetické rezonance.

„Stimulace v domácím prostředí může zvýšit dostupnost léčby pro lidi s pohybovými problémy a pro lidi ze vzdálenějších oblastí. Výsledky tohoto výzkumu mohou být navíc poměrně jednoduše převedeny do klinické praxe a mohou zlepšit komunikační schopnosti a kvalitu života pacientů s Parkinsonovou chorobou,“ dodává profesorka Irena Rektorová, vedoucí výzkumné skupiny Aplikované neurovědy.

Zdroj: CEITEC
Ilustrační foto: pixabay.com