Nová směrnice SME-32 Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TAČR

Technologická agentura ČR informuje uchazeče a příjemce, že byla vydána nová směrnice SME-32 Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TA ČR. Účelem směrnice je, v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, stanovit pravidla pro schvalování výsledku druhu N (certifikovaná metodika) jakožto výsledků programů administrovaných Technologickou agenturou ČR, zejména programů BETA a OMEGA.

Směrnice upravuje proces od podání žádosti o vydání osvědčení o schválení certifikované metodiky po vydání Osvědčení a odeslání informace o výsledku schvalovacího procesu.

Směrnice SME-32 je dostupná ZDE

Přílohy:

Příloha č. 1 : Mapa procesu 

Příloha č. 2 : F-270 Žádost o vydání osvědčení o schválení certifikované metodiky

Příloha č. 3 : F-271 Struktura metodiky

Příloha č. 4 : F-272 Protokol o procesu schvalování metodiky

Příloha č. 5 : F-273 Posudek pro účely schválení certifikované metodiky

Příloha č. 6 : F-274 Osvědčení o schválení certifikované metodiky

Příloha č. 7 : F-275 Oznámení o výsledku schvalování certifikované metodiky

Zdroj: TAČR