Německo zveřejnilo zprávu o výzkumu a inovacích za rok 2016

Německé Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání, zveřejnilo výsledky zprávy o výzkumu a inovacích za rok 2016.

nemecko VaV2016

Ze zprávy např. vyplývá, že 600 000 lidí je v Německu zaměstnáno v oblasti VaV, jejich počet se zvýšil o třetinu od roku 2005. V roce 2014 investovalo Německo 84 miliard eur. Z toho dvě třetiny pocházely z investic z průmyslu. Výdaje Spolkové republiky Německo v oblasti VaV se za rok 2014 pohybovaly okolo 14,2 miliard eur, tzn. že vzrostly od roku 2005 o 60%. V roce 2016 výdaje navíc vzrostly na 15,8 miliard eur. Německo se navíc podílí 30% celkových investic ve výzkumu a vývoji v rámci EU.

Německo posílilo svoji pozici inovačního zázemí, zároveň ale posílil mezinárodní konkurenční tlak na inovace, vyplývá ze závěrů zprávy. Aby byl pozitivní vývoj udržitelný, je potřeba se podle zprávy zaměřit na proces digitalizace a nové možnosti rozvoje, jako např. na oblasti umělé inteligence. Zpráva o výzkumu a inovacích vychází každé dva roky a nastavuje cíle a priority na další období.

Tiskovou zprávu a více informací naleznete zde. Kompletní zprávu v německém jazyce naleznete zde.

Zdroj: evropskyvyzkum.cz