Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití

TNehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití                  C AV ČR vydalo v rámci aktivit sítě EEN v ČR s podporou MPO knihu Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Publikace je určena především malým a středním inovačním podnikům a výzkumným organizacím, kterým nabízí přístupnou formou  ucelený přehled aspektů ochrany a využití průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví, které mohou upotřebit ve své každodenní praxi. V knize je zařazena i kapitola  vysvětlující problematiku IPR v projektech 7. RP. Publikaci si můžete prohlédnout a stáhnout.

  • Typ publikace: Knihy