Na Národní cenu vlády Česká hlava byl navržen profesor Jiří Forejt

Na nejvyšší české vědecké vyznamenání, Národní cenu vlády Česká hlava, byl pro letošní rok navržen prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc, expert na molekulární genetiku. Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jej na svém zasedání 2. září zvolila v tajné volbě z celkem osmi navržených kandidátů. Návrh ještě bude schvalovat vláda.

„Profesor Forejt je světově uznávaným odborníkem v oboru myší genomiky. Myš je modelový organismus blízký člověku a výsledky toho výzkumu jsou využívané i v oblasti lidské genetiky. Pan profesor se ve svém výzkumu zaměřil na objasnění molekulární podstaty takzvané hybridní sterility, tedy mechanismu umožňujícího vznik nových biologických druhů. Přinesl tak zásadní příspěvek k objasnění problému, který vědci řeší už desítky let,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Národní cena vlády Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. S cenou je spojena odměna ve výši jeden milion korun. Česká hlava se uděluje od roku 2002.

Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (1944) vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a genetiku v Ústavu molekulární genetiky a na Univerzitě Karlově v Praze. Profesuru v oboru molekulární biologie a genetiky získal v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě UK. V Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR také od roku 1968 působí jako vědecký pracovník, od roku 1980 je vedoucí oddělení myší molekulární genetiky. Jako hostující profesor také působil na univerzitě v Princetonu. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací, laureátem řady významných ocenění a členem mezinárodních vědeckých panelů.

Zdroj: vyzkum.cz