MŠMT má podporu v setrvání na pozici řídicího orgánu pro oblast výzkumu a vzdělávání

Ve čtvrtek 20. září 2018 se v prostorách výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech uskutečnilo v pořadí již 14. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Členové výboru na něm schválili metodiku výběru operací a hodnoticí kritéria pro celkem šest výzev, které budou vyhlášeny do konce roku 2018, a podpořili setrvání MŠMT jako řídicího orgánu pro oblast výzkumu a vzdělávání v následujícím programovém období.

Mezi schválenými výzvami je z oblasti regionálního školství druhá vlna šablon pro střední a vyšší odborné školy, dále výzva podporující implementaci strategie digitálního vzdělávání a neformální vzdělávání. Pro výzkum budou určeny dvě výzvy podporující tzv. velké výzkumné infrastruktury a Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.

Členové Monitorovacího výboru byli informováni o aktuálním stavu programu, o krocích Řídicího orgánu OP VVV vedoucích k plnění pravidla N+3 a o pozici MŠMT k přípravě nového programového období po roce 2020. Na základě odborné diskuse Monitorovací výbor přijal z pléna navržené usnesení, v němž jeho členové vyjadřují podporu MŠMT, aby zůstalo řídicím orgánem pro oblast výzkumu a vzdělávání i v následujícím období.

Velmi si vážím tohoto usneseníneboť ukazuje, že členové výboru oceňují naši dosavadní práci v oblasti kohezní politiky pro výzkum a vzdělávání, a věřím, že se nám podaří na národní i evropské úrovni očekávání budoucích intervencí a jejich řízení nezklamat,“ zhodnotil výsledky zasedání Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Zdroj: MŠMT