MMR i na příští rok připravilo vzdělávací program pro veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost. Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ.

Po vyhlášení dalších termínů školení, mohou zájemci zasílat své žádosti na e-mail: akademienzzvz@mmr.cz.

Do žádosti prosím uveďte:

  • jméno a příjmení
  • název instituce
  • datum konání semináře
  • čas konání semináře
  • název semináře

Zdroj: mmr