Mládek chce v Česku chytré továrny, které se obejdou bez člověka

Ministerstvo průmyslu chystá akční plán zavedení koncepce Průmysl 4.0, který chce předložit vládě v březnu příštího roku. Nejde jen o digitalizaci výroby, ale o soubor změn fungování společnosti, jejímž fenoménem je propojování reálného a virtuálního světa, využívání umělé inteligence, nástup nových technologií a čím dál větší komplexnost výrobního procesu.

Ilustrační foto z továrny Škody Power

Podle ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) musí Česko reagovat, aby byl průmysl konkurenceschopný, řekl dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. S nadsázkou hovoří o čtvrté průmyslové revoluci.

V továrně se bude podle vize Průmyslu 4.0 výroba od začátku do konce v podstatě řídit sama a všechny části strojů či výrobního procesu spolu budou komunikovat, aby byla výroba co nejefektivnější. „Přidáváme se k výzvě, která byla zformulovaná už před třemi lety v Německu,“ řekl Mládek.

Fenoménem dneška je podle něj propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský objem dat, který vzniká při komunikaci nejen lidí, ale i strojů. „Průmysl 4.0 převádí výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek do integrovaných výrobních prostředí. Vzniknou nové globální sítě založené na propojení výrobních zařízení,“ uvedl Mládek.

Zásadní je internet

Klíčovou podmínkou pro zvládnutí koncepce je zavedení rychlého internetu v celé republice. Česko má podle něj pro zavedení Průmyslu 4.0 dobré předpoklady, jako je tradice průmyslové výroby, solidní úroveň inovací či blízkost vyspělého Německa. Pozitivní je také touha po vysokoškolském vzdělání a kvalitní úroveň technického vzdělání.Slabou stránkou je zatím nízké povědomí o Průmyslu 4.0 či velké množství pracovníků v málo kvalifikovaných profesích. „Budeme také potřebovat vzdělávat lidi více interdisciplinárně, jak v humanitních, tak technických oborech,“ řekl Mládek. Problém je také v tom, že malé a střední podniky nemají dostatek peněz na investice.

Pokud se podaří trend zachytit, bude Česko atraktivnější pro zahraniční investory, kteří již nebudou stavět montovny, ale moderní závody. Malí a střední podnikatelé se mohou stát hybateli ekonomiky. „Také se otevře prostor pro kreativní a iniciativní učitele,“ míní Mládek. Pozitivní dopad by změna mohla mít na trh práce. „Vzniknou vysoce kvalifikovaná místa a díky automatizaci a komputerizaci se mohou lidé přesunout na práci ve službách, které jsou spojené s růstem kvality života,“ uvedl ministr.

Jednou z hrozeb může být to, že zatím není dostatečně vyřešená kybernetická bezpečnost, vliv na trh práce může být náhlý, mohly by se také prohlubovat sociální bariéry. „Jisté je, že čtvrtá průmyslová revoluce bude probíhat, ať chceme, nebo nechceme,“ doplnil Mládek.

Zdroj: E15