Mladá vědkyně svatoanenské nemocnice získala mezinárodní ocenění za výzkum Alzheimerovy choroby

Mladá vědkyně z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala ocenění pro mladé začínající vědce od Mezinárodní společnosti na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. Ocenění získala za výzkum původu degenerativních onemocnění mozku.

Valentina Lacovich získala mezinárodní ocenění | Foto: FNUSA

 

Na právě probíhající světové výroční konferenci Alzheimerovské asociace získala mezinárodní ocenění mladá výzkumnice z týmu Translační neurovědy a stárnutí. Valentina Lacovich, která pochází ze Slovinska a v Brně žije již přes tři roky, získala ocenění především za výzkum vztahu mezi poraněním hlavy a pozdějším nástupem neurodegenerativních chorob, jako jsou demence nebo Alzheimerova choroba.

„Zkoumali jsme, zda poranění mozku a začátek hromadění proteinů způsobujících Alzheimera spolu nějak přímo souvisí. Ukázalo se, že ano. Opakovaná poranění mozku, například při nárazu hlavou, vedou s určitým časovým zpožděním k vyšší produkci a hromadění amyloidních prekurzorových proteinů v mozku a ty poté s dalším časovým zpožděním vedou ke zvýšenému riziku vzniku Alzheimerovy choroby,“ uvádí Valentina Lacovich.

Výzkum probíhal na modelu neuronů získaných z lidských kmenových buněk v laboratoři FNUSA-ICRC a byl porovnáván s modelem mozkových poranění na myších modelech, aby bylo možné závěry z buněčných kultur porovnat s výsledky pokusů na živých modelech. „Vzhledem k tomu, že společnost ve většině zemí světa, včetně České republiky, stárne, roste také procento lidí trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Do budoucna se můžou tyto formy demence stát ve většině zemí světa jedním z hlavních problémů zdravotnictví a sociálních služeb,“ doplňuje Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

Podle Světové zprávy o Alzheimerově chorobě na světě trpí téměř padesát milionů lidí Alzeimerovou chorobou nebo jinou formou demence a každé tři sekundy demencí někdo nově onemocní. Světová zdravotnická organizace (WHO) navíc odhaduje, že počet lidí s demencí se nejspíš během dvaceti let zdvojnásobí – lze tedy očekávat, že v roce 2030 bude na Zemi zhruba pětasedmdesát miliónů lidí s demencí a v roce 2050 dokonce více než 130 miliónů lidí. Přesto nejsou doposud plně známy ani příčiny těchto chorob, ani efektivní způsoby jejich léčby.

Zdroj: centrumnews.cz