Mise izraelských vědců na mezinárodní konferenci ICCB v Brně

Ve dnech 27. až 30. června 2017 se zúčastnilo 9 předních izraelských vědců mezinárodní konference z oblasti organické chemie ICCB (The Fifth International Conference on Cucurbiturils), kterou pořádala Masarykova univerzita v Brně. Jednalo se o první vědeckou misi izraelských expertů do ČR s finanční podporou vládní Sekce VVI.

Třídenní setkání českých a izraelských vědců vyústilo v konkrétní spolupráci: vědecký tým prof. Vladimíra Šindeláře z Ústavu chemie Masarykovy univerzity již realizuje  společný  výzkum  v  oblasti  v supramolekulárních systémů s týmem Dr. Amnona Bar-Shira z Katedry organické chemie prestižního Weizmannova institutu věd.

Izraelskou delegaci vedl prof. Ehud Keinan, předseda Izraelské chemické společnosti,  jež  sdružuje  více  než 1500 izraelských výzkumníků a jejich studentů  z  oblasti organické i anorganické chemie. Mezinárodní konference ICCB v Brně se celkem zúčastnilo více než 110 vědců z 18 zemí, mj. z Německa, Jižní Koreje, USA, Nizozemí, Číny, Chile či Velké Británie (University of Cambridge).

V průběhu tří konferenčních dnů se svými příspěvky postupně vystoupili izraelští vedoucí výzkumných týmů. V doprovodném programu konference se dále konala prezentace výzkumných záměrů  (tzv. „posterů“) jednotlivých týmů, která poskytla důležitou a přirozenou platformu pro interakci zúčastněných vědců o možnostech spolupráce. Mezi hlavní výstupy konference ICCB patří akademický sborník příspěvků, jež zde zazněly. Současně finalizují přípravy zvláštního čísla recenzovaného odborného žurnálu Israel Journal  of  Chemistry (ICJ) editovaného prof. Keinanem a dr. Reanym, které bude celé věnováno hlavním vědeckých výstupům konference ICCB.

Mise izraelských vědců byla financována z prostředků ekonomické diplomacie s  podporou Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum  a inovace. Za organizaci mise odpovídala vědecká  diplomatka v Izraeli, která zároveň izraelskou  delegaci  v  České  republice  doprovázela. Dr. Reany (The Open University  of  Israel) zdůraznil, že podpora účasti izraelské delegace na konferenci  ICCB  má  „obrovský  význam“ pro česko-izraelskou spolupráci v oblasti společného výzkumu.

Zdroj: vyzkum.cz, D. Mikolášová, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu