Ministr podepsal pokračování vědecké spolupráce s USA

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a americký velvyslanec Stephen King společně podepsali Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci. Původní Dohoda, která pochází z roku 2007, tak byla upravena a prodloužena o dalších 10 let.

Výzkum, vývoj a inovace hrají ve Spojených státech amerických důležitou roli v ekonomice a ve společnosti, sídlí zde řada nejprestižnějších světových  výzkumných institucí. Také s ohledem na potenciál vědecko-výzkumného sektoru USA je prodloužení stávající dohody o vědeckotechnické spolupráci základní podmínkou pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a jemu blízkých oblastí s USA,“ uvedl ministr Plaga k prodloužení vědecké spolupráce s USA.

Dohoda v současnosti tvoří základ pro širokou výzkumnou spolupráci mezi oběma zeměmi, například v oblasti civilního výzkumu a vývoje jaderné energetiky. Spolupráce se týká také univerzit a výzkumných pracovišť včetně dodávek materiálu a vybavení pro výzkumné infrastruktury. V neposlední řadě je Dohoda naplňována pravidelně vyhlašovanými veřejnými soutěžemi o podporu výzkumných projektů, ve kterých jsou zapojeny ČR a USA.

S potěšením dnes podepisuji prodloužení česko-americké Dohody o vědeckotechnické spolupráci, která symbolizuje náš pokračující závazek spolupracovat v oblasti vědy a technologií. Těšíme se na mnoho dalších let sdílené práce a prosperity s našimi českými partnery,“ dodal americký velvyslanec.

V rámci Dohody obě smluvní strany stvrdily, že budou rozvíjet, podporovat a usnadňovat vědeckotechnickou spolupráci mezi spolupracujícími organizacemi svých států, a to na základě zásad rovnosti, obecné reciprocity a oboustranného prospěchu.

Zdroj: MŠMT

Zdroj: MŠMT