Metodika daňových odpočtů na VaV pro poradenské centrum

Určeno poplatníkům, kteří mohou a mají zájem využít daňových odpočtů na podporu výzkumu a
vývoje (VaV) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Proč využít daňové odpočty na VaV

Jde ze strany státu o nepřímou finanční podporu výzkumu a vývoje ve firmě. Výdaje (náklady) na výzkum a vývoj si může poplatník uplatnit v určité výši dvakrát:

  • poprvé je lze odečíst jako výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro
    daňové účely;
  • podruhé prostřednictvím odčitatelné položky od základu daně.

Veřejná podpora VaV může mít přímou a nepřímou podobu. Oba způsoby podpory mají
přirozeně výhody a nevýhody.

Více najdete v PDF dokumentu zde.