Město představilo návrh vize #brno2050 a zapojuje veřejnost

Jaké bude Brno za 33 let? Co je pro jeho rozvoj a spokojenost jeho obyvatel důležité? Jaké hodnoty a cíle by si mělo město stanovit do roku 2050? Bude v Brně čistý vzduch, dostatek zeleně a pitné vody? Brněnský magistrát začal připravovat novou strategii #brno2050. Ovlivnit budoucí podobu města navíc mohou i samotní Brňané. Na rozdíl od územního plánu, který by mělo mít každé město, strategii rozvoje město mít může, ale nemusí. Není to jeho povinnost. Brno však o strategický rozvoj stojí.

Brno2050 | MMB

 

Pokud se shodneme na tom, jaké město chceme a proč, můžeme následně dělat dlouhodobá rozhodnutí. A to i v současné proměnlivé době rostoucí nejistoty, velkých společenských, ekonomických i politických změn. Když říkáme, že strategie vzniká pro město Brno, není tím myšlena strategie úřadu, ale strategie všech Brňanů a města jako takového. Týká se tedy nás všech. Budeme rádi, když se do tvorby strategie zapojí co nejvíce lidí,“ řekl primátor Petr Vokřál.

Naším cílem je předat město Brno dalším generacím ve stavu, kdy bude ještě lepším místem pro život, než je dnes. Dali jsme dohromady strategický pohled na tři základní pilíře města –zdroje, kvalitu života a jeho správu. Představili jsme Zprávu o stavu města, která srozumitelně prezentuje data potřebná nejen pro tvorbu nové strategie, a společně s odborníky z tzv. městského ekosystému jsme sestavili návrh vize Brna do roku 2050. Tedy směr, kam by se mělo město pro příští generace ubírat,“ uvedl náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Brno2050 | MMB

Zapojí se sami Brňané

Město se chce rozvíjet systematicky, s jasnou vizí budoucnosti, společně s lidmi, kteří v něm žijí, pracují i studují. Od letošního jara do příštího podzimu tak bude spolu s obyvateli města hledat odpovědi na následující otázky:

▪ Kam má Brno do roku 2050 dospět?
▪ Jaké se k tomu stanoví základní cíle?
▪ Jakým způsobem lze těchto cílů dosáhnout?

S tím navíc souvisí jedna důležitá otázka: Jaké hodnoty a cíle jsou pro další rozvoj a budoucí podobu Brna důležité z pohledu běžných lidí? Vedení města se proto snaží celý proces tvorby strategie otevřít, aby se mohli zapojit sami Brňané – aby mohli přidávat své podněty a nápady či aby navrhli vlastní důležité hodnoty, na kterých bude Brno dlouhodobě stát. Vybírat, doplňovat či připomínkovat chystanou strategii tak Brňané budou moci on-line od 9. června (17hodin) do 31. července 2017 na www.brno2050.cz.

K současném stavu města i přípravě vize Brna do roku 2050 se chystá výstava, která se bude konat od 12. června do 31. července 2017 v Urban centru na Staré radnici. Návštěvníci se na ní budou moci dozvědět více o jednotlivých hodnotách i přímo zaslat své připomínky. Lidem, kteří neumí s počítačem, tam navíc pracovníci pomohou.

Brno2050 | MMB

 

Do tvorby strategie se zapojily i brněnské děti, a to formou výtvarné soutěže Sen o Brně. Děti mohly výtvarně ztvárnit, jak si představují Brno v budoucnosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Dohromady se sešla asi stovka výkresů z dvaceti základních škol a nižších stupňů gymnázií. Odborná porota vybrala 5 výkresů z každé kategorie, které nejlépe odpovídaly zadání a zároveň byly dobře ztvárněny. Autoři těchto děl získali na tiskové konferenci zajímavé ceny.

Jaké bude Brno v roce 2050?

Díky zapojení členů městského ekosystému  (zástupců veřejné, soukromé i neziskové sféry a aktivních občanů) nyní město může představit první pracovní návrh důležitých hodnot, které se mohou stát součástí vize pro Brno do roku 2050.  Výstupy budou k nahlédnutí od 12. června na www.brno2050.cz

Zdroj: MMB