Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd a Společností Maxe Plancka

Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš a prezident Společnosti Maxe Plancka Martin Stratmann podepsali 24. října 2016 v Mnichově memorandum o vzájemné spolupráci. Obsahem memoranda je podpora společných výzkumných aktivit, spolupráce v rámci programů Evropské unie, společných seminářů, konferencí, workshopů a dalších akcí. Předmětem schůzky byla rovněž dohoda o podpoře projektu společného inkubátoru pro podporu excelentních juniorských týmů v oblasti molekulárněbiologických věd, který bude podán do nejbližší výzvy programu Horizont 2020 v rámci grantového nástroje Teaming for Excellence.

Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Jedním z grantových schémat Horizontu 2020 je Teaming, který se zaměřuje na vyrovnávání excelence ve výzkumu mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie.

Touto aktivitou se Evropská komise také snaží podpořit navazování užších vztahů mezi prestižními evropskými výzkumnými institucemi a aplikační sférou a zajištění maximálních dopadů vědy a výzkumu pro společnost. Podepsané memorandum tak může v budoucnosti sehrát zásadní roli při vypracování business plánu pro nová nebo vylepšená centra excelence za podpory a využití zkušeností elitní vědecké Společnosti Maxe Plancka, která v Německu zastřešuje více než 80 vědeckých ústavů.

V historicky první výzvě aktivity Teaming uspělo laserové centrum HiLASE (projekt Fyzikálního ústavu AV ČR se sídlem v Dolních Břežanech) s návrhem strategického partnerství s renomovanou britskou výzkumnou organizací Science and Technology Facilities Council (STFC).

Zdroj : AVČR