Materiál o možnostech financování v oblasti ICT a digitalizace

V rámci služeb pro malé a střední podniky připravilo Oddělení rozvoje podnikání ve spolupráci s dalšími kolegy Technologického centra AV ČR materiál o možnostech financování v oblasti informačních a komunikačních technologií a digitalizace. Materiál se zaměřuje na národní, i evropské zdroje.

S ohledem na širokou nabídku existujících finančních produktů se nejedná o kompletní výčet. Odkazy na výzvy byly platné k červnu 2019.

Pro případné dotazy kontaktujte Barboru Vacátkovou, vacatkova@tc.cz.  

Materiál ke stažení zde.

Zdroj: enterprise europe network