Luští řeč rostlin. Může to nakrmit miliardy

Česká věda se pokouší rozlousknout záhadu řeči rostlin, za kterou lze považovat proudění tekutiny v jejich stoncích a listech. Může jít o naprosto přelomový objev. Zdaleka nejde jen o to, že si jednou fuchsie pěstovaná na okenním parapetu řekne za pomoci nejmodernější techniky svému majiteli o více zálivky nebo o přesazení. Mohlo by jít o cestu, jak v budoucnu zajistit dostatek potravin pro miliardy lidí na celém světě.

Petr Dostál (vlevo) a Václav Trojan ve skleníku s konopím, které se využívá k léčbě pacientů.

Zlepšením péče o rostliny se následně zvýší výnosy při sklizni, a to výrazně. Sci-fi scénáře se pomalu stávají skutečností.

„Umíme odposlechnout, zda je námi sledovaná flóra spokojená, či stresovaná. Víme už, že rostliny jsou schopny předem říci, že se jejich stav zhoršuje, a to za situace, kdy jsou vizuálně naprosto v pořádku. Změna nastane až po několika hodinách,“ řekl Právu fyziolog rostlin Václav Trojan z brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Řeč rostlin se snaží rozlousknout s Petrem Dostálem z Mendelovy univerzity. Problémem je se v té změti zvuků pořádně zorientovat, a tedy detailněji pochopit, co rostliny říkají. Člověk je ani není schopen svým nedokonalým sluchem zaznamenat. Jde o takzvané zvuky transpiračního proudění, které jsou stokrát vyšší než frekvence slyšitelná pro člověka.

Zjednodušeně řečeno, v každé rostlině je pomyslné potrubí. Jedno vede od kořenů ke koncům listů a zásobuje je živinami a vláhou. Druhé vede opačným směrem a je důležité pro fotosyntézu.

To podstatné je, že tímto potrubím koluje tekutina. Její průtok vytváří zvuk, což je ona pomyslná řeč rostlin. Jde o to, nakolik jsou tyto zvuky pravidelné, silné či plynulé.

Patentovaný snímač 

Výzkumný tým Trojana s Dostálem si již nechal patentovat přístroj, jímž je snímač pro aplikaci do stonku rostliny. Zařízení odposlechne zvuky sledované rostliny a ty pak v počítači přemění na křivky. Jejich změť na obrazovce je oním sdělením, v němž rostlina signalizuje, zda se má dobře, nebo jí naopak něco vadí v pohodlném růstu.

Vědci na projektu pracují již tři roky. Přestože v Česku je poměrně neznámý, byl již prezentován odborníkům v USA nebo v Thajsku. Výzkumníci se netají tím, že chtějí dosáhnout komerčního uplatnění projektu.

Zisk z prodeje zařízení schopných monitorovat řeč rostlin by umožnil financování dalšího výzkumu zaměřeného na analýzu zvuků. Všeobecně se ví, že se vzrůstajícím počtem lidí bude složitější pro všechny zajistit dost kvalitních potravin, protože množství zemědělské půdy je omezené, stejně jako její kvalita.

Inspirací jsou jim bývalí pedagogové 

Trojan zdůraznil, že celý projekt je dokladem toho, jak je dobré mít inspirativní učitele. Oba tvůrci projektu se odkazují na své někdejší pedagogy, fyziology rostlin, profesora Jana Hradilíka a někdejšího rektora Mendelovy univerzity Ladislava Havla.

„Například profesor Hradilík dělal už před desítkami let první pokusy s měřením veličin v rostlinách. My jen navazujeme na tuto práci, k níž máme dokonalejší techniku. Přestože jsou oba už v důchodu, jsou to naše hnací motory, které nás popohánějí do práce,“ doplnil s úsměvem Trojan.

Zdroj: www.novinky.cz, http://ott.mendelu.cz

Úvodní foto: pixabay.com

Foto v článku: archiv V.Trojan