Kulatý stůl k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020 (2014-2020)

Dne 9. března 2017 proběhl pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologického centra AV ČR kulatý stůl k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020 (2014-2020) za účasti zástupců všech zainteresovaných stakeholderů ČR.

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2016 zahájila Evropská komise interim hodnocení rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020). Toto hodnocení bude probíhat po větší část roku 2017, přičemž jeho výstupy budou Evropské komisi sloužit mj. pro přípravu prvního oficiálního návrhu 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, který by měl být zveřejněn na přelomu let 2017 a 2018.

V uvedeném kontextu zorganizovaly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Technologické centrum AV ČR dne 9. března 2017 kulatý stůl k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020. Účelem kulatého stolu bylo společně se všemi zainteresovanými stakeholdery iniciovat v ČR veřejnou debatu k dosavadním zkušenostem s rámcovým programem Horizontem 2020 a na základě těchto zkušeností i nad podobou budoucího 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, která by co nejvíce konvenovala zájmům a potřebám ČR.

Výzkumné organizace a podniky ČR se bohužel v dlouhodobé retrospektivě zapojují do projektů rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace pouze nedostatečnou měrou. ČR tak v důsledku náleží mezi členské státy EU s vůbec nejnižší účastí v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace. Vzhledem k tomu, že v jisté míře může intenzitu zapojení výzkumných subjektů ČR do rámcových programů EU ovlivnit rovněž jejich struktura, veřejná debata na dané téma je velmi důležitou součástí formování pozice ČR vůči podobě nadcházejícího 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace.

V návaznosti na diskuze uskutečněné na kulatém stole mohou všichni jeho účastníci zasílat své podněty k interim hodnocení rámcového programu Horizontu 2020 rovněž písemnou formou na adresu elektronické korespondence interimH2020@msmt.cz, a to do pátku dne 17. března 2017.

Program kulatého stolu společně se všemi prezentacemi naleznete pod níže uvedenými odkazy:

Kulatý stůl k interim hodnocení Horizontu 2020_program

Excellent Science

Spreading Excellence and Widening Participation

Public-Private-Partnerships

Public-Public-Partnerships

Finanční,právní,administrativní aspekty

Genderové otázky

Bariéry účasti EU-13 v FP

Intenzita zapojení ČR do H2020

Na základě analýzy vznesených podnětů bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s Technologickým centrem AV ČR i nadále pokračovat v pořádání veřejných konzultací k podobě budoucího 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace.

Zdroj: MŠMT