Konference: Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace

05. 11. 2015, Brno
09.30 - 14:30
events@economia.cz
+420 233 071 430

Místo konání
Novobarokní aula VUT
Antonínská 548/1
Brno

Cílem konference je zmapovat problémy aplikovaného výzkumu a inovací z pohledu všech klíčových aktérů – tedy byznysu, státu i výzkumných center. Představíme modely úspěšné spolupráce firmy–školy–výzkum i možné cesty k větší efektivitě propojení aplikovaného výzkumu s praxí. Zajímat nás také bude, jaký je přístup bank při financování inovací nebo daňové souvislosti, konkrétně jaké jsou možnosti optimalizace daňového systému s ohledem na podporu inovací.

Na dopolední diskusní blok naváže III . ročník konference UNIVERZITA–FIRMA–PROSPERITA.

V rámci konference budou diskutovat studenti se zástupci zaměstnavatelů o požadavcích na dovednosti a znalosti uchazečů o práci, o možnostech spolupráce univerzit a firem či o odborných stážích a práci při studiu.

Doprovodný program bude představovat výstava 3D exponátů studentů a pracovníků FAVU. Výstava pod vedením doc. Mgr. Tomáše Medka z Fakulty výtvarných umění, tak vizuálně představí použití 3D technologií v umělecké tvorbě a možnosti v strojírenských aplikacích.

https://www.vutbr.cz/lide/tomas-medek-2285/vyuka

Součástí konference 5.11.2015 od 8-10h bude ukázka elektromobilů s možností vyzkoušení. Představen bude vůz Škoda Superb II, který byl přestavěn pod vedením Ing. Marušince na elektromobil Super EL II s dojezdem 220km. Zajímavostí bude vůz Tesla Model S85D s dojezdem 520km, dvěma elektromotory a autopilotem tj.

Popis:

 • byznys jako motor výzkumu a inovací v Česku
 • propojení aplikovaného výzkumu a firem
 • systém rozdělování státních prostředků na vědu a výzkum v Česku

Určeno pro:

manažery a majitele průmyslových podniků, management technických vysokých škol a jejich fakult , zástupce administrativy (náměstky a ředitele souvisejících úseků a odborů MŠMT, MPO, MPSV, ÚV), zástupce krajské samosprávy (s odpovědností za oblast vzdělávání a trh práce v regionu), vrcholný management středních škol (ředitele SŠ technického zaměření, gymnázií se specializací na polytechnické předměty, učilišť a vyšších odb. škol tech. zaměření) atd.

Program:

09:30 - 10:00 Registrace a káva na uvítanou

Moderátorkou dopolední panelové diskuze je Zuzana Tvarůžková

10:00 - 11:00  Blok I.: Propojení aplikovaného výzkumu a firem

 • Zkušenosti z kolaborace výzkumné a business sféry
 • Profil pracovníků ve spolupráci VaVaI – vědec nebo manažer?
 • Motivační prvky k většímu využití spolupráce a transferu technologií
 • Ochrana průmyslového vlastnictví: jak ji vhodně využívat?

Panelisté:

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a předseda představenstva BRANO GROUP a.s.

Ing. Jana Říhová, ředitelka Odboru podpory vysokých škol a výzkumu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Ing. Jiří Hudeček, CEO, Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, předseda, Úřad průmyslového vlastnictví

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., poradce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

11:00 - 11:20 Coffee break

11:20 - 12:20 Blok II.: Organizace a rozdělování prostředků na výzkum, vývoj a inovace v ČR

 • Význam a možnosti státního rozpočtu na podporu VaVaI
 • Daňové odpočty na VaV – návrhy na zlepšení systému
 • Prostředky z EU jako příležitost pro rozvoj výzkumného prostředí
 • Možnosti bankovní sféry při financování inovací

Panelisté:

Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení pro výzkum a vývoj odboru implementace strukturálních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ing. Pavel Komárek, CSc., člen předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Ing. Libor Kraus, prezident, Asociace výzkumných organizací (AVO)

Ing. Ladislav Dvořák, CSc., manažer strategických projektů, Česká spořitelna a.s.

12:20 - 13:30 Oběd

Moderátorkou odpolední panelové diskuze je Ing. Peregrina Štípová

13:30 - 14:30 Blok III.: Univerzita - Firma - Prosperita

Diskuze bude probíhat nad tématy trhu práce, a to zejména: kvalitní uplatnění studentů, orientace na trhu práce, chyby absolventů při vstupu na trh práce, zvyšování kvalifikace, možnosti praxe za studia apod.

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor pro studioum a záležitosti studentů, Vysoké učení technické v Brně

PhDr. Petra Navrátilová, ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Ing. Sylva Páslerová, HR Business Partner v E.ON Česká republika, s.r.o.

Mgr. Milena Jabůrková, MA, členka představenstva IBM Česká a Slovenská republika

Ing. Jiří Holoubek, prezident Českomoravské elektrotechnické asociace a současně předseda představenstva ELCOM, a.s.,

doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D., R&D Scientist ve společnosti Honeywell International, s.r.o.

Mgr. Radek Kovařík, manažer pro oblast vzdělávání, firma Rentel a.s.

Bc. Marcela Brožová, HR manager, Automotive Lighting, s.r.o.

14:30 - 14:35 Oficiální ukončení akce

Více na Economia