Klíčová fakta a čísla o prvních třech letech Horizonu 2020

Evropská komise vydala koncem ledna publikaci s názvem Horizont 2020 v plném proudu - tři roky trvání - klíčové skutečnosti a čísla 2014-2016, která shrnuje hlavní výsledky a úspěchy více než tří stovek vyhlášených výzev. Uvádí, že přes 50% z více než 115 tisíc návrhů projektů bylo ohodnoceno jako vysoce kvalitní. Žádosti podávaly zejména vysoké školy, především pak z Británie, Francie, Německa a Španělska. Úspěšnost podaných návrhů se loni mírně zvýšila, za celé období pak dosahuje 12,6%.

Zpráva na sedmi desítkách stran uvádí přehled uskutečněných grantových výzev a podaných návrhů, věnuje se nástroji pro malé a střední podniky a nováčkům mezi žadateli (nováčci tvořili přes polovinu všech žadatelů) a zabývá se také hodnocením návrhů. Blíže se věnuje i průřezovým tématům jako účast MSP, genderová rovnost, digitalizace, společenské a humanitní vědy, otevřený přístup, udržitelný rozvoj a změny klimatu. Uvádí také příklady úspěšných projektů.

Publikace je ke stažení ZDE.

Zdroj: grant-garant