Když srdce bije pro vědecký pokrok. Za světovými objevy stojí i mladí Češi

Odpromovat ještě nestihla, přesto už před dokončením studia Eliška Novotná přispěla výzkumem v léčbě rakoviny prsu. Třiadvacetiletá vědkyně je jednou z mnoha, jejíž činnost podporuje Středočeský kraj. Na výzkum, vývoj a inovace rozdělil od roku 2016 téměř 10 milionů korun. 

Eliška Novotná je členkou týmu z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR, pracující v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy. Centrum se může pochlubit úspěchy ve vývoji a klinických testech látky, která dokázala zcela zneškodnit nádorové buňky u jedné z nejagresivnějších forem rakoviny prsu. Eliščin výzkum se specializuje na mitochondrie. „Mitochondrie fungují jako takové malé elektrárny, vzniká v nich totiž energie, která je nezbytná pro život a fungování jak našich správných, zdravých buněk, tak těch nádorových, které se snažíme zneškodnit,“ vysvětluje mladá vědkyně, která je členkou týmu profesora Neužila, jenž objevil látku MitoTam.

„MitoTam je nová látka vycházející z látky tamoxifen, která se nyní používá k léčbě rakoviny prsu. Je to vylepšený tamoxifen. Tato látka cílí na mitochondrie nádorových buněk, znemožňuje jim jejich funkci a tím zneškodňuje nádorové buňky,“ dplňuje Novotná.

Úspěch podle tiskového mluvčího BIOCEV Petra Solila spočívá už v tom, že se látka dostala do klinického testování. „Toto testování je totiž velmi finančně náročné. Má tři fáze, každá z nich je specifická a zahrnuje určitý počet pacientů a výzkumníků. Samozřejmě, čím dále se látka v testování dostane, tím více lidí se na testování podílí a tím dražší proces to také je,“ přibližuje Solil.

MitoTam je momentálně v první fázi testování. O tom, zda se dostane k pacientkám a zachrání jim tak život, rozhodne až mnohem přísnější druhá a třetí fáze testování.

„Veřejnost toto často nechápe. Neví, že za testováním léku je opravdu spousta peněz, času a lidí a je zde nespočet věcí, kvůli kterým látka může selhat. Neradi bychom tedy dávali nějaké falešné naděje, to je potřeba si uvědomit,“ mírní nadšení mluvčí výzkumného centra z Vestce. V případě, že by látka uspěla ve všech fázích, na pulty lékáren se dostane v horizontu osmi až deseti let.

Do vývoje léku MitoTam investuje společnost Smart Brain Karla Komárka staršího. Druhá fáze vyjde na 100 milionů korun. Náklady na dokončení klinických zkoušek, bez nichž nelze získat registraci léku, se budou pohybovat ve stamilionech korun i v budoucnu.

Výzkum Elišky v centru ve Vestci u Prahy je jedním z 64 firem, kterým od roku 2016 poslal Středočeský kraj dotaci v celkovém objemu 9.603.415 korun. Nejvíce spoluprací bylo uskutečněno s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

Na území Středočeského kraje se nachází 25 výzkumných organizací a 11 inovačních center a  vědecko-technologických parků, což společně s pražskými vědeckými pracovišti tvoří 50 % vědeckovýzkumné kapacity v celé České republice. Ve výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 zaměstnanců.

Lídrem v zapojení Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 má touhu se stát právě Středočeský kraj.

Marcel Mihalik Štítky BIOCEVBiotechnologického ústavu Akademie věd ČREliška Novotná