Začátek příjmu žádostí do 1. veřejné soutěže Programu KAPPA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 20 listopadu, 2019
  • Středa, 12AM to 12AM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Začátek příjmu žádostí do 1. veřejné soutěže Programu KAPPA

Národní

Středa, 12AM to 12AM
20 listopadu, 2019

000000

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala o termínu vyhlášení první veřejné soutěže v Programu KAPPA, která bude vyhlášena ve středu 20. listopadu 2019. Soutěžní lhůta bude trvat 98 dní a návrhy projektů bude možné podávat do 27. února 2020. Program není oborově omezený a do roku 2024 v něm bude rozděleno přes 800 milionů Kč.

Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je zaměřený na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky.

Zdroj: TA ČR