Zahájení: VII. Výzva programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci OP PIK 2014-2020

Výzva start

Podrobnosti

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • 30 června, 2020
  • Úterý, 9PM to 9PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení: VII. Výzva programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci OP PIK 2014-2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1

Úterý, 9PM to 9PM
30 června, 2020

000000

Dne 22.6.2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VII.  Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). K dispozici je 180 milionů korun.

Výzva je určena pro čtyři typy aktivit: a) projekty v oblasti kolektivního výzkumu; b) na založení/rozvoj a vybavení centra klastru s  otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, c) na navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a  klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy a c) na rozvoj klastrové organizace, tzn. na aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Žádosti se přijímají od 22. června 2020 do 30. září 2020.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k  rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podrobnosti k výzvě jsou k dispozici zde.

Zdroj: mpo.cz