Zahájení Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

Ostatní

Podrobnosti

  • online
  • 2 prosince, 2020
  • Středa, 1PM to 5PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

online

Středa, 1PM to 5PM
2 prosince, 2020

000000

Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si vás dovoluje pozvat na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO VÝZKUM A INOVACE HORIZONT EVROPA 2021 – 2027. Nový rámcový program Horizont Evropa naváže od ledna 2021 na stávající program Horizont 2020 (H2020). V pořadí již 9. rámcový program představuje doposud nejambicióznější unijní program zaměřený na výzkum a inovace.

Akce proběhne online 2. prosince odpoledne (13:30 - 17:00), prostor pro vaše dotazy bude přes aplikaci SLIDO.

V rámci akce se dozvíte více o Horizontu Evropa a jeho pilířích, ale i o jeho postavení jako přímo řízeného programu Evropské unie. Dále budou představeny informace o procesu strategického plánování programu a roli programových výborů. Národní kontaktní centrum Gender a věda nastíní problematiku genderu a Národní informační centrum pro evropský výzkum představí jednotlivé oblasti Horizontu Evropa a Národní kontaktní body, které budou mít dané oblasti v gesci. 

Pozvánku najdete zde.

Zdroj: TC AV ČR