Zahájení příjmu žádostí do výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF IV

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 19 března, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF IV

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
19 března, 2020

000000

Dne 19. 3. 2020 byla Řídicím orgánem OP VVV zveřejněna již čtvrtá výzva v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF (Výzva č. 02_20_079),  která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2019 do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2019), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

Žádosti lze předkládat do 31. srpna 2020.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT zde.

Zdroj: tc.cz