Zahájení příjmu žádostí do V. výzvy programu Proof of Concept

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 23 listopadu, 2020
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do V. výzvy programu Proof of Concept

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
23 listopadu, 2020

000000

Zahájení příjmu žádostí do V. výzvy programu Proof of Concept

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
23 listopadu, 2020

PRINT

Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. listopadu 2020 vyhlásilo V. výzvu programu Proof of Concept v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 50 milionů korun.

Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. listopadu 2020 do 15. března 2021.

V rámci výzvy mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Nově jsou podporovány aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh.

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře. Agentura také provozuje zelenou linku, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Zdroj: MPO