Zahájení příjmu žádostí do V. Výzvy Akumulace energie

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 6 ledna, 2020
  • Pondělí, 8AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do V. Výzvy Akumulace energie

Národní

Pondělí, 8AM to 11PM
6 ledna, 2020

000000

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií. Ukončení příjmu žádostí do Výzvy je stanoveno na 28. 05. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až
    ze 100% veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Více informací zde.

Zdroj: API