Zahájení příjmu žádostí do národní výzvy programu LIFE 2020

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 17 února, 2020
  • Pondělí, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do národní výzvy programu LIFE 2020

Národní

Pondělí, 12AM to 11PM
17 února, 2020

000000

Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2020. Výzva je určena na přípravu projektové dokumentace a zajištění spolufinancování pro tradiční projekty následně předkládané do řádné evropské výzvy programu LIFE v roce 2020.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů. Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt.

Podrobnosti zde.

Zdroj: MŽP