Zahájení příjmu žádostí do 4. veřejná soutěže MZE – Program ZEMĚ

Výzva start

Podrobnosti

  • Ministerstvo zemědělství
  • 5 května, 2020
  • Úterý, 8AM to 5PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 4. veřejná soutěže MZE – Program ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství

Úterý, 8AM to 5PM
5 května, 2020

000000

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2021.

Přihlášky je možné podávat od 5. května 2020 do 17. června 2020.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2020 byly zveřejněny dne 9. 3. 2020 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Více informací na webu MZE.