Zahájení příjmu žádostí do 2. veřejné soutěže Programu NCK

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 dubna, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 2. veřejné soutěže Programu NCK

Národní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
30 dubna, 2020

000000

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národního centra kompetence (dále jen “NCK”), jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 29. dubna 2020.

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transfer technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže programu NCK naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační seminář.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži Programu NCK směřujte prosím na Helpdesk.

Zdroj: TA ČR