Zahájení příjmu žádostí do 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 9 dubna, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Národní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
9 dubna, 2020

000000

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 8. dubna 2020. Soutěžní lhůta je pak plánovaná od 9. dubna 2020 do 10. června 2020.

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů/výsledků a dopadů z podpořených návrhů projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj České republiky, a přispěje tak růstu konkurenceschopnosti. Program svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační seminář.

Zdroj: TA ČR