Zahájení příjmu žádostí do 2 veřejné soutěže Programu DELTA 2

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 14 května, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 2 veřejné soutěže Programu DELTA 2

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
14 května, 2020

000000

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 13. května 2020. Návrhy bude možné zasílat od 14. května 2020 do 15. července 2020.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními organizacemi, jejichž výčet najdete zde.

TA ČR v tuto chvíli vyjednává i s dalšími zahraničními organizacemi. Konečný seznam spolupracujících zemí v rámci 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v Zadávací dokumentaci.

Druhá veřejná soutěž se liší od první veřejné soutěže v několika parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s  předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2 naleznete zde.

Zdroj: TA ČR