Zahájení 3. veřejné soutěže: Program Prostředí pro život

Výzva start

Podrobnosti

  • Technologická agentura TA ČR
  • 21 května, 2020
  • Čtvrtek, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení 3. veřejné soutěže: Program Prostředí pro život

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Čtvrtek, 9AM to 4PM
21 května, 2020

000000

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu (dále jen „veřejná soutěž”).

Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ve třetí veřejné soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 41 prioritních výzkumných cílech. Desítka z nich je přímo zaměřena na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 21. května 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 22. července 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Více informací zde

Zdroj: tacr.cz