Workshop SME Instrument - Příprava projektové žádosti

Vzdělávání

Podrobnosti

  • TC AV ČR
  • 26 června, 2018
  • Úterý, 10AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Workshop SME Instrument - Příprava projektové žádosti

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Úterý, 10AM to 4PM
26 června, 2018

000000

Technologické centrum vás v rámci vzdělávacích kurzů Jak na horizont 2020 zve na workshop SME Instrument – příprava projektové žádosti.

Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují podat svůj návrh projektu do 1. nebo 2. fáze SME Instrumentu. Workshop bude zahrnovat jak přednášky, tak příklady z projektových návrhů. Dozvíte se o celé struktuře návrhu projektu včetně doporučení, jaké informace, v jaké formě a rozsahu uvádět, včetně častých chyb. Pracovním jazykem workshopu bude čeština.

Po skončení přednáškové části budou mít zájemci možnost konzultovat projektový záměr individuálně s přednášejícími. Může se jednat jak o stručné základní posouzení záměru, tak i o konzultaci rozpracovaného nebo dříve podaného projektu. V případě velkého zájmu si vyhrazujeme právo odmítnout některé zájemce a nabídnout jim náhradní termín. Zájemci jsou žádáni, aby svůj zájem o konzultaci nezávazně nahlásili už při registraci na akci

Workshop pro MSP je bezplatný, je však nutné se zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nejpozději do 22. 6. 2018 (12.00 hod.). Registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity a bude zájemcům potvrzena.

Program a přihláška

Zdroj: tc.cz