Workshop: Nástroj pro malé a střední podniky - příprava fáze 1

Vzdělávání

Podrobnosti

  • TC AV ČR
  • 9 dubna, 2019
  • Úterý, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Workshop: Nástroj pro malé a střední podniky - příprava fáze 1

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Úterý, 9AM to 4PM
9 dubna, 2019

000000

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 9. dubna 2019 školení zaměřené na přípravu projektové žádosti do schématu nástroje pro MSP - fáze 1.  Cílem této fáze je poskytnout vysoce inovačním malým a středním podnikům finanční částku na zpracování studie proveditelnosti, která ověřuje životaschopnost jejich inovace na zahraničním trhu.

Vzhledem k vývoji pilotu Evropské rady pro inovace a s tím souvisejícím rozhodnutím Evropské komise v roce 2019 fázi 1 ukončit, je akce určena primárně pro zkušené žadatele. To znamená pro MSP, které již v minulosti projekt podávaly, případně mají návrh v rozpracované podobě.
Cílem školení je představit zásady pro zpracování kvalitního projektového návrhu, zaměřit se na slabá místa projektů a sdílet zkušenosti, které vycházejí z úspěšných žádostí. Účastníci budou mít rovněž možnost individuální konzultace s přednášejícími.
S ohledem na efektivní zacílení aktivit workshopu žádáme zájemce, aby věnovali pozornost důkladnému vyplnění otázek v registračním formuláři.

Program akce je k dispozici zde

Zdroj: tc.cz