Workshop na téma genderové dimenze ve výzkumu

Vzdělávání

Podrobnosti

  • online
  • 16 listopadu, 2020
  • Pondělí, 8AM to 6PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Workshop na téma genderové dimenze ve výzkumu

online

Pondělí, 8AM to 6PM
16 listopadu, 2020

000000

Dne 16. listopadu 2020 pořádá Evropská rada pro výzkum (European Research Council) on-line workshop s názvem: „Sex and Gender Dimension in Frontier Research“. Cílem workshopu je vytvořit platformu pro diskusi o inovativních přístupech k řešení genderových dimenzí ve výzkumu. Workshop má za cíl zvýšit povědomí o tom, jak genderová dimenze ovlivňuje způsob, jakým je výzkum navržen, prováděn a administrován, a jaký má vliv na kvalitu a výsledky.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: CZELO