Výzva k podávání žádostí na granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV Dubna

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 2018-09-19 13:27 to 2018-10-23 13:27

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Výzva k podávání žádostí na granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV Dubna

Mezinárodní

2018-09-19 13:27 to 2018-10-23 13:27
19 září, 2018

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí s laboratořemi Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) řešených v roce 2019 – Granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV (cílové financování).

Česká republika je členskou zemí SÚJV, mezinárodní výzkumné organizace zaměřené na experimentální a teoretický výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, jaderné fyziky a fyziky kondenzovaných látek. Detailnější informace o SÚJV a o jeho základních zařízeních lze nalézt na webových stránkách www.jinr.ru. Českou účast na aktivitách SÚJV koordinuje Výbor pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV (www.sujv.cz), prostřednictvím kterého je možno spolupráci navázat.

Žádat o grant je možné na projekty týkající se výzkumných oblastí, které jsou obsaženy v Tematickém plánu výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV a musí se vztahovat k vědecko-výzkumným a vzdělávacím aktivitám SÚJV. Aktuální Tematický plán výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV lze nalézt na v ruskéanglické verzi. Finanční prostředky je možné využít na materiál, zařízení, služby, mezinárodní vědecko-technickou spolupráci, pro financování vzdělávacích programů a rovněž konferencí a sympozií.

Návrh projektu se podává v angličtině na přiloženém formuláři zde.

Návrhy projektů se doručují do 3. prosince 2018 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT (marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na adresu sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna (dubna@ujf.cas.cz).

Zdroj: MŠMT