Vývoj a aplikace kovových nanočástic ve formě povrchových vrstev

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Univerzitní campus Bohunice
  • 30 září, 2020
  • Středa, 10AM to 12PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vývoj a aplikace kovových nanočástic ve formě povrchových vrstev

Univerzitní campus Bohunice, pavilon CEITEC, Brno

Středa, 10AM to 12PM
30 září, 2020

000000

Příprava kovových nanočástic pomocí agregace v plynné fázi při nízkém tlaku otevírá mnoho možností praktického využití. Primárně se to týká aplikací s vysokou přidanou hodnotou, kde je požadována vysoká reprodukovatelnost, homogenita pokrytí povrchu a úzká distribuce velikosti částic. Avšak reakce probíhající na povrchu nanočástic mění jejich funkční vlastnosti v čase i během skladování. V průběhu přednášky budou představeny základní koncepty, zdroje pro přípravu a modifikaci nanočástic, příklady úspěšných aplikací (v materiálových vědách, biologii, medicíně a analytické chemii) a mnoho dalšího. Nabízí se také možnost spolupráce na vývoji těchto technologií zajímavých z vědeckého i komerčního hlediska.
Registrace je otevřená do 22. 9. 2020 na helanej@sci.muni.cz.

Zdroj: ctt.muni