Vyhlášení výzvy programu Inovace-Inovační projekt v rámci OP PIK

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 15 října, 2020
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení výzvy programu Inovace-Inovační projekt v rámci OP PIK

Národní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
15 října, 2020

000000

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu programu Inovace-Inovační projekt v rámci OP PIK. Alokace je stanovena ve výši 1,5 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům, žádosti se přijímají od 15. října 2020 do 29. ledna 2021.

Firmy mohou získat podporu na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. A to prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

Vzhledem k současnému stavu v oblasti hospodaření s vodou tato výzva bonifikuje zaměření projektu na posílení aktivit podniků v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře. Agentura také provozuje zelenou linku, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Zdroj: MPO