Vyhlášení VI. výzvy programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě) v rámci OP PIK

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 října, 2020
  • Pátek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení VI. výzvy programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě) v rámci OP PIK

Národní

Pátek, 12AM to 11PM
30 října, 2020

000000

MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě) z OP PIK. Tato výzva je určena jen provozovatelům lokálních distribučních soustav, celková alokace byla stanovena na 100 mil. Kč.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Samotná výzva obsahuje jen jednu oblast, která je určena provozovatelům lokálních distribučních soustav a pojímá komplexně celkový rozsah možných podporovaných oblastí, např. instalace dálkově ovládaných prvků nebo automatizaci řízení úrovně napětí či regulaci přetoků jalového výkonu.

Hodnotící kritéria umožňují žadateli možnost předem si ověřit, zda plánovaný záměr splní hodnotící kritéria a dosáhne tak na hranici potřebného počtu bodů potřebných pro schválení přidělení dotace. Toto nastavení eliminuje obavy žadatelů ze zbytečného vynaložení energie, času i nákladů na přípravu žádosti o dotaci.

Míra podpory je pro tuto výzvu 40 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž žádosti o dotaci je možno podávat od 30. 10. 2020 do 25.2. 2021.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Zdroj: MPO