Vyhlášení soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 - 2022

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 2018-05-15 12:00 to 2018-05-24 14:20

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 - 2022

Mezinárodní

2018-05-15 12:00 to 2018-05-24 14:20
15 května, 2018

000000

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu. Podpora je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví na léta 2015 – 2022.

Registrace do soutěže končí 29. 6. 2018.

Předpokládané termíny:

  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2019
  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022,
  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

 

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu.

 

Více podrobností zde.

Zdroj: AZV ČR